Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Tiềm ẩn rủi ro nếu xem nhẹ hợp đồng

Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Tiềm ẩn rủi ro nếu xem nhẹ hợp đồng

Ngày đăng: Thứ hai, 16 Tháng Mười, 2023

Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam hiện rất phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh giữa bên nhượng quyền (franchisor) và bên nhận quyền (franchisee). Sự rủi ro có thể đến từ sự thiếu đồng bộ trong các khâu của quá trình kinh doanh giữa bên nhận quyền và hệ thống nhượng quyền, thiếu hụt sự kiểm tra, giám sát của bên nhượng quyền, cho đến những vấn đề nghiêm trọng hơn như bảo mật thông tin.


Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Tiềm ẩn rủi ro nếu xem nhẹ hợp đồng

Hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise agreement) – bản thỏa thuận giữa chủ thương hiệu là bên nhượng quyền và bên nhận quyền – được lập ra nhằm khẳng định về mối quan hệ hợp tác, bảo đảm sự nhất quán trong việc phát triển và quản lý mạng lưới các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn xem nhẹ tầm quan trọng của hợp đồng nhượng quyền nên lập ra bản thỏa thuận một cách sơ sài, thiếu hụt những quy định cốt lõi. Chính sự thiếu hụt này dần đẩy các bên vào tình trạng mất kiểm soát, dẫn đến sự thất bại của hoạt động nhượng quyền.

 

Bên nhượng quyền: hai điểm mấu chốt

Thứ nhất, điều khoản duy trì sự đồng bộ và nhất quán của hệ thống nhượng quyền. Hoạt động nhượng quyền suy cho cùng nhằm tạo ra một hệ thống hay chuỗi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh với cùng sự nhận diện thương hiệu. Nghĩa là tất cả các cửa hàng trong cùng một hệ thống phải có sự nhất quán, đồng bộ trong hoạt động kinh doanh. Nhượng quyền thương mại hay thường được gọi là nhượng quyền thương hiệu không chỉ đơn giản là việc bên nhận quyền được sử dụng hình ảnh, tên gọi (nhãn hiệu) của bên nhượng quyền để thực hiện hoạt động kinh doanh, mà bên nhận quyền còn được tiếp nhận các tài sản khác của bên nhượng quyền, như bí quyết kinh doanh, bí mật thương mại, văn hóa kinh doanh… Do đó, việc bảo đảm bên nhận quyền áp dụng đúng các chỉ dẫn mà mình đưa ra là mối quan tâm hàng đầu của bên nhượng quyền.

Để làm được điều này, bên nhượng quyền cần xây dựng một quy trình kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt đối với bên nhận quyền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cụ thể, bên nhượng quyền phải xây dựng và chuẩn hóa các quy trình của mình đối với hoạt động nhượng quyền, từ tiêu chí chọn đối tác, tiêu chí lựa chọn mặt bằng kinh doanh, yêu cầu về nguyên, vật liệu đầu vào, không gian nội thất, chất lượng đầu ra và cả phong cách phục vụ. Tất cả những nội dung này cần được các bên thống nhất áp dụng và trở thành một phần của hợp đồng nhượng quyền.
 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Tiềm ẩn rủi ro nếu xem nhẹ hợp đồng

Xem thêm bài: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI KINH DOANH LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM?

 

Tiếp đó, bên nhượng quyền cần xây dựng các điều khoản kiểm soát việc tuân thủ các yêu cầu đã đưa ra. Cụ thể, bên nhượng quyền cần thỏa thuận chi tiết về phương thức kiểm tra, giám sát hoạt động của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền, bổ sung các quy định về quyền chấm dứt hợp đồng nhượng quyền và phạt vi phạm, yêu cầu bồi thường nếu bên nhận quyền có hành vi vi phạm các cam kết đã đưa ra. Việc này giúp bên nhượng quyền có thể bảo vệ được hoạt động của cả một hệ thống nhượng quyền, trong trường hợp có bất kỳ một cửa hàng, cơ sở kinh doanh nào có sự lệch pha trong hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, điều khoản bảo mật thông tin. Như đã đề cập ở trên, ngoài những yếu tố có thể dễ dàng nhìn thấy được như nhãn hiệu, thiết kế nội thất, sản phẩm, dịch vụ kinh doanh thì việc nhượng quyền còn bao gồm các tài sản vô hình khác mà bên nhượng quyền phải chia sẻ cho bên nhận quyền, như bí quyết kinh doanh, bí mật thương mại… Những thông tin này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống nhượng quyền, không chỉ tạo nên sự khác biệt của một thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mà còn là chìa khóa để duy trì sự tồn tại và phát triển của thương hiệu đó. Vì vậy, việc thông tin mật bị tiết lộ có thể gây thiệt hại rất lớn về mặt tài chính cũng như đe dọa đến sự tồn tại của bên nhượng quyền.

Với đặc thù là các thông tin ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp, bên nhượng quyền khi thỏa thuận các hợp đồng nhượng quyền cần lưu ý về thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin. Thông thường, điều khoản này sẽ có hiệu lực từ thời điểm tiếp nhận thông tin và tiếp tục duy trì hiệu lực bất kể tình trạng chấm dứt hoặc hết hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền. Điều này giúp bảo vệ cho thông tin mật của bên nhượng quyền, tránh tình trạng thông tin mật bị tiết lộ sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt.

Theo đó, bên nhượng quyền cần liệt kê cụ thể các thông tin được xem là thông tin mật trong phạm vi áp dụng của hợp đồng nhượng quyền đồng thời đặt ra cơ chế xử lý trong trường hợp thông tin mật bị tiết lộ. Trong bối cảnh bên nhượng quyền có thể có rất nhiều đối tác là các bên nhận quyền khác nhau, việc điều tra thông tin mật bị tiết lộ sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí của bên nhượng quyền. Do đó, ngoài việc quy định chế tài xử lý đối với bên nhận quyền vi phạm, bên nhượng quyền còn lưu ý bổ sung nghĩa vụ chi trả của bên nhận quyền vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin đối với các chi phí điều tra hành vi vi phạm.

 

Bên nhận quyền: hai điểm mấu chốt

Thứ nhất, điều khoản về khu vực được bảo vệ. Khi thỏa thuận hợp đồng nhượng quyền, bên nhận quyền cần đặc biệt chú ý đến Điều khoản về khu vực được bảo vệ (Protected Territory hoặc Protected Radius), yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp cho mình một khu vực địa lý được bảo vệ. Cụ thể, điều khoản này hướng đến mục đích giữ cho bên nhận quyền là bên duy nhất được nhượng quyền thương mại trong một khu vực địa lý nhất định, trong thời hạn của hợp đồng nhượng quyền, không có bên nhận quyền nào khác có thể mở cửa hàng, cơ sở kinh doanh trong khu vực địa lý này. Đồng thời, điều khoản này còn giúp bên nhận quyền có đủ phạm vi và không gian hoạt động kinh doanh, tránh tình trạng cạnh tranh giữa chính các bên nhận quyền của cùng một thương hiệu.


Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Tiềm ẩn rủi ro nếu xem nhẹ hợp đồng

Thứ hai, điều khoản về thời hạn hợp đồng nhượng quyền. Pháp luật Việt Nam hiện quy định thời hạn hợp đồng theo thỏa thuận giữa các bên, hợp đồng nhượng quyền cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, khi tham gia vào hoạt động nhượng quyền, bên nhận quyền thường bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ, chi phí đào tạo cho nhân sự và các chi phí khác để phù hợp với yêu cầu của hệ thống nhượng quyền. Do đó, bên nhận quyền cần tính toán và thỏa thuận thời hạn hợp đồng nhượng quyền thích hợp để bảo đảm thu hồi khoản vốn đã đầu tư giai đoạn ban đầu.

Ngoài ra, với một số đặc thù của hoạt động nhượng quyền thuộc về nghĩa vụ của bên nhượng quyền, như cung cấp tài liệu hướng dẫn cho bên nhận quyền; đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền; đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền. Đây đều là những nghĩa vụ cơ bản của bên nhượng quyền, đòi hỏi bên nhượng quyền phải tuân thủ vì mục đích hoạt động của bên nhận quyền. Nói một cách khác, bên nhận quyền có thể thỏa thuận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền của mình trong trường hợp bên nhượng quyền vi phạm một trong các nghĩa vụ nêu trên.

 

Có thể thấy, khi giao kết hợp đồng nhượng quyền, mỗi bên sẽ cần quan tâm đến những điều khoản khác nhau, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Những điều khoản kể trên có thể được các bên thiết kế thành nhiều điều khoản liên quan, đơn cử như các điều khoản hạn chế về đầu vào của sản phẩm, dịch vụ; hạn chế loại sản phẩm, dịch vụ được mua bán, cung cấp; hạn chế trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin; điều khoản gia nhập thị trường của bên nhận quyền khác hay cam đoan, bảo đảm của bên nhượng quyền. Việc thỏa thuận cụ thể, chi tiết những nội dung của hợp đồng nhượng quyền giúp các bên kiểm soát được rủi ro của chính mình, phần nào đó giúp cho hoạt động nhượng quyền diễn ra minh bạch, hướng đến lợi ích lâu dài của các bên./.

 

Xem thêm bài: BÀN VỀ CHUYỆN DOANH NHÂN THỜI NAY CẦN HỌC GÌ?

-------------------------------------------------------

CÔNG TY CỒN NƯỚC HỎA LONG

Được thành lập từ năm 2018, đến nay Công ty TNHH hóa chất Hỏa Long đã trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại các sản phẩm liên quan đến Alcohol, Ethanol, Methanol, Hóa chất – Dung môi công nghiệp. Với chất lượng cao cấp, vượt trội và ổn định, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, các sản phẩm của Công ty Hỏa Long được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế tín nhiệm.

SẢN PHẨM CHÍNH (Quý khách bấm vào link để xem chi tiết):
Cồn Thực Phẩm
Cồn Mỹ Phẩm
Cồn Y Tế
Cồn IPA (Iso Propyl Alcohol)
Cồn Công Nghiệp Ethanol
Cồn Công Nghiệp Methanol
Cồn Nước Dành Cho Bếp Cồn (trong nhà hàng, quán ăn,…)
Acetone

Và các hóa chất, dung môi khác

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐẠT ĐƯỢC:
Dược điển Việt Nam IV, TCVN 7043 : 2013, TCVN 1051 : 2009, TCVN 1052 : 2009, Quy chuẩn Việt Nam 6-3:2010, TCVN 10168:2013 (CAC/RCP 49-2001), TCVN 9449:2013 (ISO 10439 : 2002), TCVN 9547:2013 (ISO 22608 : 2004), TCVN 9847:2013 (ISO 175:2010).


CHI TIẾT:
Cồn Thực Phẩm: 98 độ, 96 độ, 90 độ, 75 độ, 70 độ
Cồn Mỹ Phẩm: 98 độ, 96 độ, 90 độ, 75 độ, 70 độ
Cồn Y Tế: 98 độ, 96 độ, 90 độ, 75 độ, 70 độ
Cồn Công Nghiệp: 99.9 độ, 99.5 độ, 99 độ, 96 độ, 90 độ, 75 độ, 70 độ
Cồn Iso Propyl Alcohol
Cồn Nước Dành cho Nhà Hàng
Acetone tuyệt đối

ĐẶC BIỆT: Công ty Hỏa Long luôn có Chương trình TẶNG QUÀ và GIẢM GIÁ hàng tháng, vui lòng liên hệ số Hotline để được tư vấn!

Tìm hiểu về Khái niệm USP (Unique Selling Point) và UVP (Unique Value Proposition) trong kinh doanh Tìm hiểu về Khái niệm USP (Unique Selling Point) và UVP (Unique Value Proposition) trong kinh doanh

Tìm hiểu về Khái niệm USP (Unique Selling Point) và UVP (Unique Value Proposition) trong kinh doanh

USP là thuật ngữ quen thuộc trong kinh doanh, được coi là đóng vai trò chủ chốt đối với thành công của doanh nghiệp. Khái niệm này được hiểu là những điểm độc nhất giúp thương hiệu trở nên khác biệt so
Bán gì mà không sợ ế? Bật mí các ngành hàng dễ kinh doanh cho người mới khởi nghiệp Bán gì mà không sợ ế? Bật mí các ngành hàng dễ kinh doanh cho người mới khởi nghiệp

Bán gì mà không sợ ế? Bật mí các ngành hàng dễ kinh doanh cho người mới khởi nghiệp

Trên thực tế, không có mặt hàng nào khi kinh doanh sẽ đảm bảo 100% luôn luôn bán chạy. Nhưng vẫn sẽ có một số mặt hàng rất dễ để bán, tỷ lệ bị ế hàng cũng như mức độ tồn hàng sẽ thấp hơn
4 chiến lược marketing đỉnh cao xoay quanh “giá cả” của sản phẩm 4 chiến lược marketing đỉnh cao xoay quanh “giá cả” của sản phẩm

4 chiến lược marketing đỉnh cao xoay quanh “giá cả” của sản phẩm

Giá cả luôn là một trong những yếu tố được chú trọng đến trong hoạt động kinh doanh, nhất là khi nó quyết định trực tiếp đến chiến lược bán hàng, marketing và biên độ lợi nhuận mà bạn có thể đạt
Nghệ thuật giảm giá trong kinh doanh: 12 tuyệt chiêu ít ai biết Nghệ thuật giảm giá trong kinh doanh: 12 tuyệt chiêu ít ai biết

Nghệ thuật giảm giá trong kinh doanh: 12 tuyệt chiêu ít ai biết

Giảm giá là một vũ khí mạnh mẽ có thể đem về lượng chuyển đổi cực kỳ cao mà bạn nên cân nhắc. Tuy nhiên, nếu sử dụng bừa bãi bạn có thể gây ảnh hưởng tới thương hiệu mà chẳng mang về lợi ích
Áp dụng Chiến lược Giảm giá trong kinh doanh: Ưu điểm và Khuyết điểm Áp dụng Chiến lược Giảm giá trong kinh doanh: Ưu điểm và Khuyết điểm

Áp dụng Chiến lược Giảm giá trong kinh doanh: Ưu điểm và Khuyết điểm

Giảm giá cũng được ví như một con dao hai lưỡi, nếu tiến hành “non tay” có thể tạo ra một sai lầm lớn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cũng như hình ảnh thương hiệu.
Nhượng quyền thương mại kinh doanh là gì? Ưu và Nhược điểm? Nhượng quyền thương mại kinh doanh là gì? Ưu và Nhược điểm?

Nhượng quyền thương mại kinh doanh là gì? Ưu và Nhược điểm?

Bản chất của nó có thể hiểu đơn giản là một giao dịch mà trong đó bên nhượng cho phép bên mua (một cá nhân, tổ chức nào đó) kinh doanh sản phẩm, mô hình, cách thức kinh doanh dựa trên
Bàn về chuyện Doanh nhân thời nay cần học gì? Bàn về chuyện Doanh nhân thời nay cần học gì?

Bàn về chuyện Doanh nhân thời nay cần học gì?

Suy cho cùng, thành bại của mỗi doanh nhân, mỗi người chủ doanh nghiệp là do sự học và áp dụng kiến thức đã học vào công việc kinh doanh của mình. Người có năng lực học tập và có mong muốn học tập
Một loại lá khô dùng làm gia vị ở Việt Nam được bán giá hơn 1,5 triệu đồng/kg tại Mỹ Một loại lá khô dùng làm gia vị ở Việt Nam được bán giá hơn 1,5 triệu đồng/kg tại Mỹ

Một loại lá khô dùng làm gia vị ở Việt Nam được bán giá hơn 1,5 triệu đồng/kg tại Mỹ

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu các loại lá trong tháng 8/2023 đạt 764 nghìn USD, ghi nhận mức giảm 32,4% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu các loại lá đạt 4,56 triệu USD, giảm
Ứng dụng thời trang bền vững Piktina và Hành trình kéo dài vòng đời sản phẩm thời trang Ứng dụng thời trang bền vững Piktina và Hành trình kéo dài vòng đời sản phẩm thời trang

Ứng dụng thời trang bền vững Piktina và Hành trình kéo dài vòng đời sản phẩm thời trang

Giải phóng hơn 15 tấn quần áo, tiết kiệm 300 triệu lít nước và 380 tấn khí thải CO2 ra môi trường, ứng dụng nhỏ bé như Piktina đã làm điều thần kỳ này thế nào chỉ sau một năm?
FPT Long Châu đối mặt với những “ông lớn” nào khi nhảy vào “miếng bánh” tiêm chủng vắc xin? FPT Long Châu đối mặt với những “ông lớn” nào khi nhảy vào “miếng bánh” tiêm chủng vắc xin?

FPT Long Châu đối mặt với những “ông lớn” nào khi nhảy vào “miếng bánh” tiêm chủng vắc xin?

Nhu cầu tiêm chủng lớn khiến các trung tâm tiêm chủng trở thành một thị trường ngách tiềm năng trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Minh chứng là sự phát triển, nở rộ của các trung tâm tiêm chủng dịch vụ những năm
Tập đoàn nào đứng sau Cooler City – “đối thủ khủng” của Mixue? Tập đoàn nào đứng sau Cooler City – “đối thủ khủng” của Mixue?

Tập đoàn nào đứng sau Cooler City – “đối thủ khủng” của Mixue?

Chọn cùng sản phẩm với phân khúc giá tương tự, mở cửa hàng ngay bên cạnh đối thủ, sự phát triển của Cooler City liệu có phải là 1 mối đe doạ với Mixue - thương hiệu kem, trà sữa giá rẻ? Nếu đứng sau Cooler
Hướng dẫn cách tổ chức và quản lý kênh phân phối hiệu quả Hướng dẫn cách tổ chức và quản lý kênh phân phối hiệu quả

Hướng dẫn cách tổ chức và quản lý kênh phân phối hiệu quả

Hệ thống phân phối là nền tảng của mỗi doanh nghiệp sản xuất, giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường. Tuy nhiên, để xây dựng và quản lý kênh phân phối hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải
Đăng ký nhận tư vấn
Gửi thông tin tư vấn bằng form dưới đây.